Followers

Google+ Followers

onsdag 28 december 2011

27 december 2011Sheldan Nidle
27 december 2011
6 Imix 14 Mol, 8 Manik (27 december 2011)
Dratzo! Vi är tillbaka! Den process som på allvar inleddes för nio månader sedan fortsätter att utvecklas mot sin oundvikliga upplösning, och våra Jordallierade är nära att få de slutliga direktiven att sprida greve Saint Germains Världsfond (World Trust). Som ni vet, stänger fonden årligen på julafton (den 24 december) och öppnas igen dagen efter jul (den 26 december), såvida inte detta datum infaller på en söndag. Så i år öppnas fonden dagen därpå! Europas Jordallierade är extatiska över att de preliminära godkännandena för att gå vidare har utfärdats. Nästa steg handlar om att få det faktiska fondcertifikatet. Så snart detta erhållits, kan förvaltarna skriva på det och de som ansvarar för utbetalningen kan påbörja sitt detaljrika arbete. Vi övervakar dessa aktiviteter grundligt och avser att se till att allt löper utan problem. Våra kontaktpersoner har redan kontaktat de som deltar i de kommande regeringsövergångarna och har sagt till dem att finslipa de slutgiltiga versionerna av sina respektive mediautsändningar. Även vi förbereder den personal vars jobb kommer att bli att skydda de olika nya regeringarna.

De nya regeringsuppgifterna är, i prioritetsordning, utbetalningen av de nya pengarna, samtidigt med inrättandet av de nya caretaker- regeringarna, inklusive det nya finansiella systemet; och administreringen av ett större antal program som inom ett par veckor kommer att leda fram till disclosure (avslöjandet). Vi är övertygade om att allt detta inte kommer att ta lång tid att manifestera. Vi är även upptagna med att upprätta det välbehövliga kommunikationssystem, genom vilket vart och ett av tillkännagivandena felfritt kommer att sändas ut. För att ge er tillräckligt med bevis och skingra alla tvivel på att ni inte är ensamma ökar dessutom vår flotta dagligen sin exponeringsgrad på er himmel! Enbart denna aktivitet talar för att de som vill fortsätta med sina gamla medel och metoder är dömda att misslyckas. De mörka är fortfarande fast beslutna att hitta en väg ut ur sitt allt djupare dilemma, trots att vi dagligen påminner dem att alla sådana flyktintriger kommer att blockeras av oss. Detta inbegriper det fruktansvärda scenariot att skapa en "incident" för att få igång ett tredje världskrig (WW III). Himlen och vi tillåter inte längre användandet av kärnvapen!

Det mörkas primära mål är det här världskrigsscenariot. Om det börjar i Mellanöstern eller i Fjärran Östern spelar för dem ingen roll. De har satt igång en rad händelser som lätt kan utvidgas till större incidenter, men den här envisheten kommer inte att löna sig. Vi övervakar mycket noga alla de regeringar som fortfarande stöder den mörka kabalen och dess internationella intriger. De insisterar på att föra krig och det är helt oacceptabelt för oss. Vi varnar dem med eftertryck gång på gång, att de där incidenterna som avsiktligt iscensatts för att säkra en början på ett globalt krig helt enkelt är oacceptabla! Trots dessa ständiga förmaningar fortsätter ändå deras aggressiva manövrer att iscensättas. Inom kort har vi för avsikt att skapa tillräckligt kaos för att helt kväva dessa infernaliska eldhärdar. Många av världens ledare säger en sak offentligt medan de bakom kulisserna samtidigt uppviglar flera brandbombsliknande händelser. Dessa kommer också att kvävas i sin linda.

Vår flotta har på strategiska platser placerat ut flera försvarsskepp för att göra sig synliga om det behövs. De hot som vi övervakar kräver ett motmedel för att kraftigt minska den påverkan som deras eventuella brandbomber har på er värld, eftersom er nuvarande verklighet blir alltmer skör för varje dag. Samtidigt uppenbarar sig långsamt nätverket för er nya verklighet. Effekterna hos de här energierna är fortfarande ganska subtila, och man kan förutspå att era mörka krafter är ivrigt sysselsatta med att försöka bryta ner dem. Låt oss informera er som vi har informerat dem: Dessa nät bygger upp en ny verklighet. Detta kommer att fortsätta utan avbrott. Himlen har utarbetat en tidsplan för detta och vi har det gudomliga uppdraget att fullborda er återgång till fullt medvetande. Det mörka kan ställa till besvär fram till en viss punkt och sedan är våra alternativ enkla: att helt och fullt avsluta deras inblandning. Ni ska få tillräckligt med tid för att diskutera och utforska vad det innebär att återvända till fullt medvetande. Ni ska då, i glädje, transporteras till Inre Jorden och genom Ljuset omvandlas till dem ni verkligen är!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Detta är den tid på året då många ser på sig själva och på sina nära och kära på ett andligt sätt och utvärderar hur det gångna året gick och vilken tillväxt man kan se hos sig själv och hos dem man mest omhuldar. På samma sätt tar vi oss tid att gå igenom hur mänskligheten utvecklats andligen och utvärderar vad som fortfarande behöver göras för att dra oss alla närmare vårt gemensamma mål, en fullt medveten verklighet. Vi ser att stora framsteg har gjorts! Nästa steg är naturligtvis att undanröja de hinder som lämnats kvar av det mörka, vilka vi alla ska övervinna. Trots er förrädiska världsmiljö har vi fört våra kollegor på Jorden till själva randen för framgång. Nu behöver vi gudomlig hjälp för att säkerställa att era välfärdsfonder levereras i tid. Våra andliga familjer och rymdfamiljer är redo att uppfylla Himlens önskemål, och därmed är stunden inne för att manifestera ett högst heligt mirakel.

Det här ögonblicket i vår historia kommer verkligen att bli uppskattat. Vi har alla genomskådat den mörka kabalens program för vad det är med dess helt igenom skamliga mål! Deras mål är fruktansvärt och faktiskt ökänt, och denna onda vision ska förvisas genom vår andliga familjs och vår rymdfamiljs heliga verksamhet. Vårt eget bidrag är nästan klart, och vi lämnar i ödmjukhet och glädje över denna uppgift till en del fantastiska varelser som är beredda att göra ett kraftfullt och snabbt ingripande för att avsluta den nuvarande, sönderfallande världen. I dess ställe kommer det att uppstå en mycket bättre värld, där vi alla kan nå våra mål och välkomna vår större familj. Denna familj, i sin tur, ska säkerställa att allt blir bra för Gaia och hennes folk. Varje del av Gaia kommer att förnyas och återgå till sitt forna orörda tillstånd. Vi, de Uppstigna Mästarna, välkomnar detta och ser fram emot att öppet kunna välkomna er alla.

Det firande som kommer att genljuda inom Himmel och Jord kommer att bli helt enastående! Till slut kommer ni alla att uppleva fullt medvetande och bli ett med hela det fysiska och med Himlens vidsträckta omfång. För tusentals år sedan, planerades noggrant det som nu är på väg att ske och sedan utfördes det av de hängivna väsen som verkställer Skaparens gudomliga plan. Och som vi har sagt många gånger, kommer detta att befria er från det mörkas ändlösa kaos och åter ansluta er med Ljuset. Det här uppdraget har för oss alla visat sig vara ett verkligt kärleksuppdrag och vi har aldrig vacklat inför denna speciella uppgift. Nu är det dags för fullbordan och det kommer att firas av oss alla! Ännu viktigare, det är ett avgörande och heligt ögonblick för oss alla som vi kommer att minnas med glädje. Gaia har också för avsikt att glädjas åt sin återgång till sitt naturliga varande-tillstånd. Välsignelser till er alla! Ekta Cresos! (Kärlek och Ljus!)

Idag fortsatte vi våra pågående förmedlingar om mänsklighetens kommande förändringar och hos den här delen av det fysiska. Vi är vid en punkt där en stor och omtumlande förändring ska ske. Den här verkligheten är äntligen redo att acceptera de heliga omvandlingar som påbjudits av Lord Surea och den gudomliga planen för detta Universum. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


onsdag 21 december 2011

Sheldan Nidle - 20 december 2011Sheldan Nidle
20 december 2011Originaltext: http://www.paoweb.com/12 Ix, 7 Mol, 8 Manik (20 december 2011)
Dratzo! Vi är tillbaka! Ni är nu mitt uppe i ett globalt dilemma: er värld på ytan går allt närmare mot sitt skifte till en femdimensionell, enad verklighet, men de som ansvarar för er värld står trotsigt emot den katastrof som snabbt närmar sig, trots att många försöker avsätta dem. Vi har skickat ut nödanrop till våra allierade på Jorden att starta själva arresteringsprocessen av dem som inom ett antal regeringar är ansvariga för att upprätthålla bilden av att er värld på något sätt kan rida ut stormen och överleva. Detta är fullständigt fel! Så här långt har vi fått besked från våra Jordallierade att slutskedet, finalen på deras avvecklingsscenario har startat. Det kommande året 2012 kräver nytt styrelsesätt och det formella upphörandet av den mörka kabalens oändliga komplotter och knep. Det är dags för välstånd, återinförandet av era suveräna rättigheter, och för Diclosure (avslöjandet). Det är även dags att på global basis sätta igång en öppen dialog med oss. Det finns så mycket som var och en av er och vi behöver säga till varandra, och så mycket behöver ske innan ni flyttar till Inre Jorden och genomgår er omvandling till fullt medvetande.


Vi tar fram handlingsalternativ till de arrangemang som ett flertal nationer och flera hemliga, heliga sällskap gör för att förändra den politiska och ekonomiska topografin, samtidigt som vi helt och fullt fortsätter att stödja dessa nobla ansträngningar. Vårt mål med att göra detta är att betona hur brådskande det är att göra färdigt den här uppgiften så snart som möjligt. Himlen har påbjudit att vi ska börja ingripa i högre grad omedelbart efter nyår. Vi ser det som en helig befallning att se till att er värld går framåt och verkligen är redo för ert fullt medvetna språng till fullt medvetande vid den gudomligt fastställda tidpunkten. I avvaktan på detta gör vi en mycket noggrann inspektion av den aktuella byken med intriger inom alla era globala nationer. Vissa omedelbara förändringar behöver göras och vissa utsedda personer ska ha svurit eden inför sina nya positioner vid en gudomligt fastställd tid. Vår roll här är att utföra Himlens och Lord Sureas heliga befallningar. Vi kommer nu till er i fred och med fullt godkända mandat från Himlen.


De framsteg som våra allierade på Jorden gör är uppmuntrande. Inte desto mindre vet vi att mer är möjligt. Vi har suttit i konferens med det styrande rådet i Agartha för att säkerställa vilken som är den bäst alternativa kursen att fortsätta på om våra Jordallierade inte lyckas bli färdiga inom den tidsplan som vi gett dem. De Uppstigna Mästarna har även gett oss råd om vad de för närvarande tror är möjligt. Utifrån dessa diskussioner kom vi fram till en ny övergripande plan för att genomföra förändringarna med maximal effektivitet. Vi granskade ingående alla alternativ och lade även fram dem för vårt Styrande Högsta Råd inom Vegas stjärnsystem. Resultatet är att Rådet gett oss ett större handlingsutrymme och formell tillåtelse att öka nivån på vårt direkta ingripande i processen för att snabbt föra er fram till fullt medvetande. Himlen har bett oss göra allt för att säkerställa att den gudomliga planen uppnås på det sätt som Skaparen gett anvisningar om. Därför inrättar vi nu ”action-team” som förbereder den här flottan för första kontakt.


Vårt första kontakt-uppdrag har gått igenom många faser sedan det inleddes under ert gregorianska år 1991. Till en början kände vi djupt att det här uppdraget borde genomföras med noggrann rådgivning från våra kusiner i Agartha och er Andliga Hierarki. Detta förändrades efter 1996 då vi hjälpte er Andliga Hierarki att förhindra en massiv galaktisk katastrof bestående av en stor energiblixt från området för supernovan från 1987. Vid denna tidpunkt ändrades vårt uppdrag och vi inledde ett nära samarbete med de då åtskilda grupper vi nu kallar våra Jordallierade. Vårt samarbete innebar att förbereda er värld för vår formella ankomst och för er övergång till fullt medvetande. Den här kursen förändrades återigen genom de händelser som ni känner som 11:e september, 9/11. Nu har vi fått mandat från Himlen och vårt Styrande Råd att gå tillbaka till en mycket modifierad version av vårt ursprungliga uppdrag. Det är dags att ingripa och hjälpa till med det officiella bortskaffandet av er mörka kabal. En tidsplan som vi inte kan avslöja tickar nu. Första kontakt ligger väldigt nära.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Många rättsprocesser rör sig snabbt framåt. Vi har gjort ett antal överenskommelser med över hundra av era regeringar och fått garantier från ett antal större militära enheter att störta de regeringar som de facto fortfarande starkt ställer upp för den mörka kabalen. Vi befinner oss också mitt i uppdraget att säkerställa beställningarna som gäller leveranser av Saint Germain´s välsignade välståndsfonder, vilka kommer att levereras globalt. Samtidigt kommer diverse regeringspersonal och militär personal att fängslas, och därmed avsätts ett antal större regeringar i Europa, Asien och Amerika. Vi inväntar nu det nära förestående färdigställandet av de internationella domstolsdokument som gör att vi lagligt kan utföra denna välbehövliga nådastöt mot den gamla ordningen. Så snart detta är gjort kommer ni att befrias från tretton tusen år av strama tyglar från det mörka, och ert efterlängtade mål med fullt medvetande kan stå i centrum i era liv.


Vi vet hur svårt och frustrerande det här året har varit för er. Men det är nu viktigare än någonsin att gräva djupt och behålla fokus! Med allt som pågår i världen är det lätt att förlora det. Vi, Uppstigna Mästare har varit tvungna att utveckla en häpnadsväckande grad av inre fokus för att lyckas med vårt primära mål att bli ett rent och väl fungerande instrument för det Gudomliga. Vi vet, att det är en sak att säga det, och en helt annan sak att vara det. I detta avseende kan vi inte överbetona kraften i ert inre andliga fokus. Ja, det har blivit utspätt genom det mörkas tonvikt på att förse er med en oavbruten samling ekonomiska, politiska och känslomässiga förströelser. Men dessa är medvetet iscensatta med syftet att förhindra er att utforska er enorma inneboende potential. Det är därför vi råder er att ignorera det mörkas distraktioner och genomföra en daglig övning eller ge er en lugn stund.

Under din lugna stund, föreställ dig en vacker plats med inre frid, som kan vara din oas eller retreatplats så ofta du vill. Här kan du drömma om och visualisera dina djupaste önskningar. Låt gradvis detaljerna framträda runt detta mål, eller dessa mål, och fokusera på hur det känns att leva i det. Se det ske. Lägg märke till hur din omgivning förändras och hur annorlunda du känner dig när du lever där. Då, överlämna det till Anden i fullt förtroende. Du kan i korthet referera till det under din dagliga lugna stund, men i grund och botten, släpp det, för du vet att Anden kommer att manifestera dina mål. Kom ihåg att du är ett kraftfullt Väsen. Så snart du befaller Anden att leverera det du djupt och innerligt önskar kommer din Vilja att genomföras! Detsamma gäller kollektiva handlingar. Tricket är att leva med tillit och vetskap om att det redan sker, och att inte låta sig avledas av det mörkas negativitet.

Idag kom vi med ett nytt meddelande till er. Ögonblicket närmar sig snabbt då en del fantastiska skeenden kommer att manifesteras inför er. Använd era stora medfödda krafter att fokusera för att stärka den kollektiva rörelsen och snabbt få fram dessa saker att bära frukt! Vi är med er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


onsdag 14 december 2011

Sheldan Nidle - 13 December 2011

Sheldan Nidle
13 December 2011


5 Manik, 0 Mol, 8 Manik (13 december 2011)

Dratzo! Vi kommer tillbaka denna afton, en av era många globala högtidsdagar! Er verklighet fortsätter sin väg uppåt in i den 5: e dimensionen. Den här utvecklingen kan följas genom Moder Jords konstanta ökning av sin grundresonans. Gaia går igenom en serie snabba födslovärkar som löper parallellt med liknande förändringar som sker över hela vår galax. Galaxens kärna håller snabbt på att öka mängden nollpunktsenergi som hon kastar ut till varje hörn i Galaxen, och mängden Ljus når nu en punkt, där många tredimensionella världar tvingas förändras till femdimensionella. Detta heliga scenario är ytterligare ett kosmiskt tecken på att de mörka på er värld inte har mycket tid kvar att njuta av sitt herravälde och det är absolut nödvändigt att de samtycker till situationens realiteter enligt de val som deras högsta fria vilja gör. Som ni vet förbereder sig ert solsystem inför övergången till ett monopolärt tillstånd, vilket förklarar solens ganska märkliga beteende och den mycket förhöjda aktiviteten på planeterna i ert solsystem. Vi har i detalj följt dessa dramatiska förändringar och vet precis hur liten tid som återstår fram till födelsen av er nya verklighet!


Den situation som ni befinner er i kräver att era "pågående händelser" måste klaras av i en mycket snabbare takt, vilket innebär att vi måste inta en fastare roll i era angelägenheter. Fram tills nu har vi sett på detta som något som era olika Ljusgrupper högst sannolikt skulle klara av. Vi lyssnade noga när våra Jordallierade beskrev den serie steg som behövdes innan Disclosure (avslöjandet) formellt tillkännages. Emellertid hävdar vi nu bestämt att dessa steg måste genomföras inom en snävare tidsram och de åtgärder som säkrar varje steg måste göras snabbare. Av den anledningen har vi omarbetat dessa steg och presenterat ett mer kortfattat alternativ för våra allierade på Jorden. Som resultat av dessa möten förväntar vi oss att den tidsram som ursprungligen gavs till oss kortas ner och offentliggörandet av Disclosure tidigareläggs. För att uppnå dessa snabbare mål har vi ökat antalet kontaktteam och även varskott den mörka kabalen att tiden för dess avsked har kommit.


Den mörka kabalen har använt alla medel man kan tänka sig för att fördröja det som verkligen inte går att stoppa. Under det senaste decenniet har vår personal lärt sig mycket om dessa omoraliska rackare. Vi har sett dem koka ihop oändliga system för att hindra våra Jordallierade från att uppnå sina mål. Vi förstår vad Himlen har gjort under de senaste fem åren och vi har nu för avsikt att slutföra skedet där er värld är i snabbt förfall. Himlen önskar att de pengar och de olika projekt som förknippas med dem nu sätts i verket. Det krävs nya styrelsesätt för att genomföra detta och de steg som behövs för att åstadkomma detta har tydligt meddelats alla inblandade. Vi uppmanar på allvar våra Jordallierade att avsluta jobbet. Den nuvarande maktstrukturen är i verkligheten ett tillhåll för tjuvar, och detta korthus är så splittrat att bara vanans makt håller ihop det. Allt som behövs är en skicklig puff för att få det att svischa till golvet, och detta avser vi att göra om inte era "vita riddare" snabbt kan göra det.


Enligt vår uppfattning har första kontakt försenats med minst ett decennium. Därför är det vår plan att tillföra resurser och påbörja de steg vi nämnt ovan. Under den senaste månaden påbörjade Himlen en rad speciella välsignelser för att säkerställa att vårt heliga uppdrag utförs som det ursprungligt planerats. Era väktare (body guardians) flyttar er nu till en punkt där det mörka inte längre kan hindra er återgång till fullt medvetande. Dessa förändringar har inom er tänt en stor längtan att bli befriade från det begränsade medvetandets bojor. Att bli kvar i ert nuvarande tillstånd av okunnighet och begränsning är inte längre något alternativ för er och ni längtar var och en efter att bli en helt integrerad och vis varelse. Detta kan man tydlig se i hur ni reagerar på de olika former av förtryck som används av många av era regeringar för att snäsa av er längtan efter frihet. Dessa åtgärder är helt kontraproduktiva! Vi har för avsikt att inom en mycket nära framtid inta scenen och göra slut på deras meningslösa idioti!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi välsignar er, kära Hjärtan! Vi kommer med ett budskap om hopp och sanning! För närvarande är vi, invånare från Agartha och våra hemliga heliga sällskap, engagerade i att slutföra de projekt som säkrar era leveranser. Dessutom håller vi ögonen på de sista legala hindren för att avfärda eventuella kvarvarande anspråk som den ”Amerikanska koncernen” kan ha på den amerikanska regeringen. På så sätt ligger vägen klar för de krafter som representerar det äkta ("De Jure") styrelsesättet att ta tillbaka det som så förhärdat stals för över 150 år sedan. Den mörka kabalen har förlorat befälet över den amerikanska nationen och kan behålla makten endast så länge som det tar att avsluta dessa sista juridiska frågor. Så snart detta är gjort räknar vi med att de agendor som godkänts av den gudomliga koalitionen ska påbörjas. Vår avsikt är att övervaka dessa viktiga aktiviteter och att försäkra oss om att de leveranser som utlovats er så länge genomförs som planerat.


Under tiden har vår familj i rymden gjort vad som är absolut nödvändigt för att de åtgärder som beskrivits ovan skall ske. Målet med alla dessa aktiviteter är att ge tillbaka er frihet och era rättigheter som suveräna medborgare på denna underbara blågröna glob. Förutom detta gör vi många saker för att hjälpa er på er heliga väg mot fullt medvetande. Vi kan inte överbetona vikten av er återgång till ert naturliga tillstånd. I detta tillstånd är ni verkligen fantastiska och kraftfulla Ljusväktare. Ni blir ett med oss och återförenas med er familj i Inre Jorden och skapar då ett verkligt viktigt tillskott till den Galaktiska LjusFederationen. Mycket kommer att ske i vår omedelbara framtid, när den här galaxen fullbordar sin långa övergång tillbaka till Ljuset. Många händelser krävs och vårt uppdrag är att försäkra Himlen att allt detta utvecklas som den gudomliga planen föreskriver!


Vår nuvarande uppgift är att förbereda var och en av er för transformation av ert medvetande och påbörja ett utbildningsprojekt om vem ni verkligen är, andligt och känslomässigt. För att kontrollera er har det mörka förlitat sig på era ständiga frustrationer och rädslor och vi behöver visa er hur ni kan ändra på dessa mönster och på så sätt bana väg för er nya verklighet. Vi är fast beslutna att steg för steg vägleda er in i nya insikter om er själva och era förmågor. När ni behåller en obruten positiv attityd och använder denna för att visualisera ett mål in i minsta detalj, sker mirakler. När ni gör detta i grupp, uppstår förändringar. Det är svårt för den oinvigde att förstå hur detta fungerar och det tar tid och engagemang för att lyckas. Inte desto mindre är er potential faktiskt obegränsad! Nästa steg är att testa dessa sanningar och visa er själva hur kraftfulla ni verkligen är!


Idag gick vi igenom några av de händelser som förändrar er verklighet. Vi gick igenom det som gjorts och det som fortfarande återstår att göra. Era Uppstigna Mästare och deras allierade är ytterst nära en del genombrott som signalerar att er seger är redo att äga rum! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


onsdag 7 december 2011

6 December, 2011


Sheldan Nidle
6 December, 2011


11 Ahau, 13 Yaxk'in, 8 Manik (6 december 2011)

Selamat Balik! Vi är tillbaka! Strängarna som binder samman er verklighet löses snabbt upp och omvandlas till näten hos en ny. Till en början manifesterar denna nya verklighet olika sammanbrott som rör upp saker och ting i varje hörn av er värld, och detta är vad man kan förvänta sig när smittämnena från det förflutna rensas ut. Många av era världar i det förgångna utplånades av Anunnakis dånande kraft när de fryste ut, översvämmade och brände ner era samhällen i ett försök att utplåna minnena av ert fullt medvetna ursprung. Vid varje tillfälle valde Anunnaki ut en grupp överlevande för att "utrusta" nästa verklighet (med hjälp av minnestrauma inom DNA) med den "näring" som behövdes för att i all oändlighet upprepa dessa mönster med förstörelse och folkmord ner genom historien. Det här försöket att begrava ert minne av ert tidigare högre medvetandetillstånd var endast till en del framgångsrikt och kunde inte framkalla det ”rövslickeri” och den kompletta underkastelse som era mörka härskare önskade. Er outplånliga inre väg hölls tänd av Anden inför den dag då ni alla skulle återvända till ert forna lysande ärofulla tillstånd.

Den här "slängen" in i det begränsade medvetandets prövningar och vedermödor är nästan över, och ni förs nu igenom de sista resterna av rädsla och illusion som Anunnakis hantlangare kokat ihop åt er. Var modiga och kloka, och var medvetna om att ni är fullt kapabla att genomskåda dessa sista fiffel och rackartyg. I all den rök som kastas upp genom det mörkas krystade tilltag startas i tysthet nya institutioner upp. Hemliga grupper med positiva agendor arbetar med de Uppstigna Mästarna för att få er nya värld in i Ljuset medan det mörker som förtrycker er håller på att lyfta. Gläd er, och inse vad det verkligen innebär. Ni är praktiskt taget fria från dem, vars arrogans och knep haft er fängslade i en värld som från början bara var en övning för Anden. Ni har kämpat er igenom och är redo att visa universum vad ni är kapabla till. Era rymdfamiljer och andliga familjer omsluter er med Kärlek och välsignelser och tidpunkten för vårt gemensamma firande ligger nära!

Gaia vet vad som sker med er. Hon inser att flera mycket betydelsefulla händelser ligger nära och att dessa kommer att förvandla era globala samhällen. Vi förstår att det är naturligt för många av er att söka tröst i era religiösa traditioner. Vi önskar visa er på många saker som gör att ni inser att dessa traditioner bara är en början mot en bredare förståelse för det som sker. Ni står på gränsen till ett stort överflöd och ert psyke kommer att befrias från det begränsade medvetandets gamla vägar och föra er fram till en utökad bild om hur er värld fungerar. Dessa motstridiga perspektiv är något som vi är fullt beredda att förena. Under sin långa resa mot odödlighet lärde sig Era Uppstigna Mästare tillvägagångssätt att effektivt introducera er till ett nytt och bredare perspektiv. Detta blir deras främsta bidrag till vårt första kontakt- uppdrag. Det är dags för er att gå från ett begränsat till ett fullt medvetet synsätt på Skapelsen och det fysiska och det är logiskt att ni får lära från dem som förvärvat visdom från Jordens skola, precis som ni gör.

Första kontakt är något som förändrar medvetandet enormt, något som kommer att ge ett enormt lyft till er övergång till en galaktisk människa. Det som behövs är att på ett snabbt och smärtfritt sätt utföra denna otroliga bedrift. Vi konsulterade våra kusiner i Agartha för att ta reda på hur de mörka invånarna på Atlantis ursprungligen förminskade er till begränsat medvetna varelser (för att förse det mörka med pålitlig arbetskraft). Deras process att ”skära av” det mesta av ert DNA fråntog er allt utom era överlevnadsfunktioner och skar bort er från er glädjerika förening med det Gudomliga. Nu måste vi återställa den här skadan genom att knyta samman ert DNA och föra era heliga förmågor tillbaka i funktion. Tillsammans med invånarna i Agartha har vi fulländat en ljuskammare för var och en av er, som skickligt justerar de element som krävs för att öppna din kanal till fullt medvetande. Så snart detta är gjort, kommer ni åter att vara ursprungliga, hela och fullt medvetna Varelser, och kan åter förena er med era galaktiska medmänniskor för att hjälpa Himlen att utveckla Skaparens plan för det fysiska. Stor glädje väntar var och en av er!

Välsignelser till er alla! Vi är tillbaka! Vi är era Uppstigna Mästare! Gaias nuvarande verklighetsnät fortsätter att kollapsa, och allteftersom de faller, kommer nya nät för en verklighet med fullt medvetande allt närmare sin oundvikliga manifestation. Detta innebär att en definitiv tidsplan för att förflytta er alla, välsignade själar, till fullt medvetande håller på att etableras. Den mörka kabalen förblir lika orubblig som någonsin, och därmed närmar sig snabbt tiden för "desperata åtgärder"! Alla våra medarbetare sitter i möten och kläcker ideér och utarbetar planer för att uppnå detta syfte. Under tiden sänder kabalen ut pressmeddelanden om sina förmodade "lösningar" på alla sina finansiella kriser, medan de i själva verket fruktar annalkandet av det ögonblick, då de tvingas kapitulera inför Ljuset. För att uppnå detta påminner dagligen våra kontaktpersoner från Agartha dessa lagbrytare om behovet av att släppa taget och möta det de förtjänar. I väntan på detta utarbetar er världs rättssystem verktygen för detta enorma ansvarsscenario.


Vi lever verkligen i ett heligt ögonblick! Tidens slut befinner sig i sin dödskamp! Därför bereder våra galaktiska och andliga familjer vägen för er förflyttning in i den 5: e dimensionen, eftersom återföreningen av en delad Jord är drömmen för både Himlen och Gaia. För nästan tretton tusen år sedan, fick Gaia förkroppsliga uppdelningen i en tredimensionell yta och en femdimensionell inre värld och längtar nu efter att få återvända till sitt monopolära, förenade Jag. Detta kräver naturligtvis att även ni snabbt omvandlas till fullt medvetna Varelser. Dessa varelser har den medfödda förmågan att delta i den magiska femdimesionella värld som utgör er närmaste framtid, vilken är samma värld som vi lever i. Vårt gudomliga mål är att välkomna er alla till er odödlighet och det fulla medvetandets vackra värld. Varje dag sänder vi ut våra välsignelser av hopp och glädje över att det är dags att manifestera dessa heliga önskningar.

Mycket är på gång för att få allt vi talar om att bära frukt. Trots sitt yttre lugna uppträdande, är det mörka i total panik över det man obönhörligt ser rycka fram mot dem. Himlarna har öppnat sig och en stor kraft, mycket större än något dessa mörka tidigare känt till, har satt sina klara ögon på dem. Det dröjer inte länge innan deras storslagna visioner om ett evigt imperium under stor munterhet hänvisas till historiens ökända soptunna. Våra galaktiska och andliga familjer kommer inte bara att presentera oss för ett nytt, underbart medvetande, utan även förse oss med medlemskap i Ljusets stora union. Denna operation befinner sig i sina sista stadier. Vi inväntar den fullkomliga glädje som kommer att överväldiga oss, när vi välkomnar vår familj och firar er nya ställning som fullt medvetna Väsen.

Idag fortsatte vi vår studie av Gaia och hennes folk. Vi är i hög grad redo att färdigställa det, som ni alla på ert eget sätt så magnifikt har påbörjat. Första kontakt är en oundviklig händelse och utförs som ett svar på Himlens uppmaning. Denna uppmaning är nu besvarad och en ny verklighet har börjat! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization

Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/

onsdag 30 november 2011

29 november 2011Sheldan Nidle
29 november 2011

4 Ben, 6 Yaxk'in, 8 Manik (29 november 2011)
Dratzo! Vi återkommer med massor att tala med er om. Flera händelser är redo att ske, som snabbt kommer att föra er värld mot en ny verklighet. För närvarande ser ni ett antal situationer som pekar på den kommande kollapsen av er globala struktur. Dessutom kommer dessa sociala strukturer att utvecklas till oigenkännlighet. Till exempel, ett regimskifte idag antar en helt ny dimension. Tidigare återgick de som avsatte en despot efter en tid till det som de så idealistiskt haft för avsikt att ersätta. Men nu upptäcker snabbt de som har ersatt den avsatte, att folk inte är villiga att luta sig tillbaka och låta det gamla komma tillbaka. Nu finns det en långsiktig ansträngning för att hålla det nya styret på rätt spår och installera de utlovade reformerna. Detta fokus och denna beslutsamhet visar på skillnaden i dagens uppror mot de tidigare. Den nya beståndsdel som gör slut på det gamla syndromet med tyranni är ert höjda medvetande, vilket gör det omöjligt för dem som nyligen kommit till makten att vika undan från den kurs som folket har satt upp för dem.


Det vi säger är att er medvetandeförändring outplånligt förändrar även funktionssättet hos nuvarande samhällen. Era ”kleptokrater” har inte längre förmågan att få den grad av respekt som de tidigare förfogade över, och snabbt sprids en irritation över hur era samhällen och deras respektive regeringar är kontrollerade. Denna irritation är bara den tunna änden av en mycket tjock kil. En insikt har slagit rot inom era samhällen som inte längre tolererar den uppenbara, ohämmade krasshet som fått passera som styrelsesätt, och människor överallt önskar djupt en helt ny prototyp. Dessutom sipprar denna längtan även in i medvetandet hos dem som tjänar som underhuggare för de härskande "specialintressena". Detta skapar ett dilemma som kraftigt bekymrar alla era regeringar. Hur kan man överleva under så utbredda och växande oroligheter? Den här frågan hänger i luften och är en tydlig indikation på betydelsen av det som sker runt jordklotet. I själva verket kan det centrala i er verklighet inte längre hålla samman.

Under dessa omständigheter, som saknar motstycke, blir behovet att revolutionera "spelreglerna" nödvändigt och av största betydelse. Det är just en sådan uppsättning nya regler som håller på att ta form i våra Jordallierades planer och i synnerhet inom de många hemliga, heliga sällskapen i er värld. Dessa planer omfattar ett nytt system för regerandet och ett nytt välståndsanpassat ekonomiskt system. I grunden för allt detta finns en växande medvetenhet om det andliga. Man kommer inte längre att ljuga för eller lura människorna i er värld. Det finns ett djupt behov av ärlighet och integritet och en öppen och meningsfull samverkan mellan regeringen och dess medborgare. Inget annat scenario kommer att fungera. Den här övergångstiden gör att stunden för avslöjandet av de nya prototyperna närmar sig. Våra allierade på Jorden har allting förberett och är redo att hissa upp dem i den för dem legendariska flaggstången, samtidigt som de omfattande välståndsprogrammen är på väg att levereras till er. Dessa saker är alla en del av en serie andligt baserade tillvägagångssätt som kommer att avsluta makten för er mörka kabal.

En nyckelkomponent i allt detta är naturligtvis Avslöjandet (Disclosure). Allteftersom ni ser de nya sätten få fäste, kommer ni att finna att er syn på många saker expanderar, inklusive er syn på universum och er plats i detta. Medvetande skapar nyfikenhet och öppenhet, vilket föder ett behov av att omdefiniera de grundläggande perspektiven på det mesta. Vår uppgift här är att starta en öppen och uppriktig dialog med er som besvarar alla era frågor, vilket så småningom kommer att leda till er nästa gudomliga övergång: er återgång till fullt medvetande. Under Himlens beskydd har vi väntat på rätt gudomlig tidpunkt för att avslöja vår välvilliga existens för er, och nu har tidpunkten för ett allmänt världsomfattande avslöjande uppnåtts. Detta kräver en del jordnära, praktiska aktiviteter från vår sida, vilka börjar med genomgången med alla era nya ”caretaker”-regeringar, om hur de ska gå vidare så snart de fått makten. Det är viktigt att Disclosure görs på ett sätt, som gör det möjligt för oss att mjukt och försiktigt och med minsta möjliga ståhej presentera vår närvaro och vår teknologi för er.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste två decennierna har er värld fastnat i en kamp mellan dem som vill befria er från era mörka bojor och dem som är fast beslutna om att hålla er förslavade. Vi har övervakat den här kampen och flera gånger ingripit på Ljusets sida. För att motverka detta dödläge, har ett antal juridiska frågor förts fram inför den Internationella Domstolen och Ljuset vann lätt. Trots dessa segrar saknade Ljuset, tills nyligen, medel för att genomföra dessa domstolsutslag. Under de senaste månaderna öppnade tillståndet att genomföra militära aktioner mot det mörkas hemliga baser vägen för att uppnå en rättvis triumf för er. Det som förlänger denna sista snabba "knuff" fram till total seger är en del ”sista-minuten”-förhandlingar mellan "vit hatt"- militär och den militär som förblir villiga att stödja det mörkas olagliga sak. Vi löser detta problem genom att använda vissa strategier som kommer att ge effekt inom en mycket snar framtid.

Förhandlarna i nyckelposition i den här frågan är naturligtvis invånarna från Agartha, och deras kontaktpersoner har tillbringat de senaste veckorna med att sortera ut dessa svårigheter. Överenskommelser ligger nära och så snart de är träffade, kan det slutgiltiga, godkända scenariot genomföras fullständigt. Vi förväntar oss fullt och fast att denna stöt ska ske vid årets slut. Den amerikanska administrationen gör allt den kan för att stoppa eller åtminstone försena denna sista åtgärd, men den Galaktiska Federationen försäkrar oss, att om allt annat misslyckas och denna sista åtgärd inte går som planerat kommer de att ta över och avsluta jobbet. Precis hur de tänker göra detta förblir naturligtvis en hemlighet fram tills dessa åtgärder behövs. Fram till dess väntar vi på resultatet av det pågående meningsutbytet mellan de olika militära befälhavarna. Himlen och vi har förenat oss i att sända välsignelser för ett positivt resultat. Resultaten kommer att tillkännages för alla genom resultatet av det som sker inom en mycket snar framtid.

De energier som förändrar nätet för er verklighet följer en gudomlig tidsplan. Det mörka, uppslukat av sin arrogans, kan inte fullt tro på att dess undergång inte är bara säker, utan vid horisonten. De som har kontroll över de mörka regeringarna fortsätter att konspirera om ett mörkt övertagande av er värld, trots att deras tid är ute. Det är därför vi applåderar den Galaktiska Federationens och Agarthas åtgärder genom att ingripa och forcera saken. Första Kontakt är i sikte och kommer allt närmare för varje dag och vårt eget arbete håller just på att börja. Så snart vi öppet kan samverka med er, gryr en ny dag för Jorden. Ert snabbt stigande medvetande kräver nu viss vägledning, och det finns så mycket för er att lära under det som kommer att bli en mycket kort tid. Vi vet att när vi träffas kommer mirakler att ske överallt!

Idag informerade vi er om de framsteg som gjorts på er värld under den senaste tiden. En ny beslutsamhet visar sig i er, som kommer att tvinga det mörka att gå med på eftergifter som tidigare skulle ha varit otänkbara. Detta gör dem bestörta, men det har ännu inte tvingat dem till kapitulation. Men det ligger bara runt hörnet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)
Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
 

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

onsdag 23 november 2011

22.11.2011


Sheldan Nidle
22 November 201110 Cimi, 19 Xul, 8 Manik

Dratzo! Vi kommer tillbaka med mer att berätta om er värld och dess gudomliga förvandling. Allteftersom Gaia kommer allt närmare en förändring av sin yta och er verklighet på den, använder invånarna i Agartha sina förmågor för att förhindra det mörka från någon som helst förhoppning om att kunna förbereda en comeback. Just nu har invånarna i Agartha gått samman med våra Jordallierade i en omfattande plan som nu har satts i verket. Första delen var avvecklingen av det stora nätverk av baser under jord och i havsdjupen, vilka bevarats under decennier av olika hemliga regeringar. Denna stora militära aktion är nu avklarad. Det mörka har förlorat tiotusentals nyckelpersoner och förnekas tjänster från de flesta av sina exotiska forskare och tekniker. Trots detta var det först nyligen då personal på mitten-nivå arresterades som Illuminaterna blev riktigt panikslagna. De vet nu att deras egen arrestering ligger nära. De som så länge har "skött om" er värld ser att tiden snabbt närmar sig, när var och en av dem måste möta de stora skaror av arga medborgare som de en gång så arrogant manipulerade. Och denna upprensningsstrategi inkluderar sannerligen även dessa " mörkrets kungar."


De lagenliga brottsbekämpande organen i er värld iordningställer för närvarande juridiska stämningar mot de tusentals personer som närmast förknippas med de mörka hantlangarnas illvilliga system. Dessa system innebar ödeläggelsen av ert jordklot och en reducering av världens befolkning med nästan 90%. Dessa otaliga brott mot mänskligheten har i detalj sammanställts tillsammans med tiotusentals vittnen som nämns i dessa handlingar, och utgör den rättsliga grunden för de massgripanden, som kommer att genomföras inom en mycket nära framtid. Så snart detta är gjort, kommer rättegångar liknande dem i Nürnberg att börja. Dessa kommer att kunna följas på TV. Rättvisan måste vara synlig för att skapas, och vara öppen och rättvis för alla. Dessutom måste den fulla omfattningen av det som skett under de senaste decennierna offentliggöras och detta kräver en speciell hantering. Det är en sak att helt enkelt visa fasorna från det mörkas aktiviteter och en helt annan att göra det i samband med att man förklarar för mänskligheten hur mycket var och en av er har manipulerats av Annunaki och deras jordiska hantlangare.


Det här blir en karmarensande händelse och kommer att förbereda er inför genomgången av er sanna historia på Jorden och lägga grunden för händelser som för er tillbaka till Gaias ”good grace”. Under årtusenden har ni blivit lurade av det mörka. Anunnaki och deras mörka hantlangare på Jorden fann att det var mycket lätt att manipulera er, till exempel genom att vädja till er kärlek för rättvisa och till ert allmänna behov av gott och modigt ledarskap. Resultatet blev oändliga krig, hatkampanjer, och utveckling av "religioner" vars syfte var att hålla krig och hat igång. Denna noggrant avstämda strategi har fungerat som en förtrollning för att hålla dessa mörka hantlangare vid makten. Nu är det dags att bryta den här cykeln och forma en verklighet baserad på sanning och, - mest av allt, på gudomlig kärlek. Ni har en naturlig och djup omsorg om varandra och en fallenhet att komma samman för att lösa era samhällsproblem. Det finns metoder som vi kan lära er, som hjälper er att lösa sådana problem till allas belåtenhet.


Det är dags att ge er sanningen, fakta och teknologier som gör det möjligt för era samhällen att framgångsrikt gå vidare under sanningens, kärlekens, ödmjukhetens, och naturligtvis, den gudomliga nådens mäktiga svärd. Vi kommer att vara era handledare i de samhällen som bildas och handleda var och en av er och det här ansvaret tar vi gärna på oss. Vi vet att efter en kort förberedelseperiod återvänder ni till ert tidigare tillstånd med fullt medvetande, och därför ser vi på den här perioden med mentorskap som en fantastisk undervisningsperiod. Ni ska lära er många saker som till en början kan vara ganska chockerande för er, men det måste göras. För nästan 900 tusen år sedan kom ni till den här världen, fullt medvetna och redo att göra er del för att bevara denna, den mest heliga av världar. Ni spred också ut er till de andra vattenvärldarna och skapade tillsammans en magnifik stjärn-nation. Den tid är nu kommen då ni ska upprepa denna underbara bedrift och ännu en gång skapa en storslagen stjärn-nation. Era bröder i Agartha väntar på er återförening, och därför är det dags för handling!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Runtom i denna, er vackra värld håller en stor medvetandeökning på att ta form. Det mörkas vapen, polisbrutalitet, och användning av uppenbar lögn kan inte stoppa detta stora uppvaknande. Den här växande globala rörelsen önskar frihet, personlig suveränitet och välstånd för alla. Den köper inte de allvarliga varningarna om ekonomisk kollaps eller hot om nya krig som ständigt ekar runt er glob. Denna rörelse är andlig och den söker fred och en ny era med globalt samarbete. Vi är mycket imponerade över modet och uthålligheten hos dess anhängare. De är förutbestämda att uppnå sina mål! Vi stöder deras trofasta insatser genom att tillämpa allt tyngre påtryckningar för att få de mörka hantlangarna att avsäga sig sina maktpositioner. Vi är övertygade om att tiden för dessa åtgärder närmar sig och att rätt gudomlig tid för en massiv förändring i er verklighet är kommen!


Detta skifte har fått stor hjälp av den nya energi som i allt större mängd flödar in i er värld. Er verklighet kollapsar och är nu i desperat behov av att omvandlas till något helt annorlunda än det ni nu känner till. Detta behov av förändring framkallar stora jordbävningar som har skakat era samhällen under de senaste fem åren, och fler väntar, om ni inte ändrar på sättet, på vilket era samhällen samverkar med Gaia. Hon är mycket vördnadsfull inför era avsikter och önskar djupt att ni på något sätt ska återgälda detta. Hon vet att endast en drastisk förändring inom styrelsesätt och den allmänna inställningen kan åstadkomma denna välbehövliga omvandling. Hon ser potentialen i ert stigande medvetande och hejar hjärtligt på er. Även vi söker er seger och en fullständig, vänlig och kärleksfull relation med Gaia och hennes fantastiska andliga följe!


De nya energierna för fram en ny verklighet som utgör en nådastöt för de mörka, vilka allt tydligare inser att deras fall är nära. De engagerar sig helt enkelt i en kvarhållande process vars sammanhållning försvagas för varje dag. Åtgärder är på gång för att driva bort dem från makten, och föra ut deras skändliga handlingar i offentlighetens ljus och de själva inför rätta. Våra heliga medarbetare har personal på plats för att bemanna de nyutnämnda regeringarna och resurser för att säkerställa deras framgång. Det vi alla fortsatt att vänta på är den gudomliga rätta tidpunkten som valts åt oss av Himlen. Denna kommande tidpunkt är en härlig gåva till mänskligheten och inledningen till masslandningarna och det fulla medvetandet. Det är spännande tider! Från alla av oss, ger vi er Välsignelser och gudomlig nåd. Ljusets tidsålder har kommit till oss alla!


Idag fortsatte vi vårt samtal om alla de förändringar som sker runtom i världen. De är bara en början till det ni får uppleva inom kort. Vi gläds över allt som är på gång och ser ivrigt fram emot tidpunkten för Disclosure (Avslöjandet) och början på första kontakt. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation OrganizationDear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure